Prva tehnička škola

Početak » Spisak ispitivača vanrednih ucenika

Spisak ispitivača vanrednih ucenika

Advertisements
Образовни профил:

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

1.          Хемија и технологија материјала

Иван Николић

2.         Техничка физика

Петар  Вујовић

3.         Техничко цртање

             Бранислав Стојановић

4.         Механика

Бранислав Стојановић

5.         Основе електротехнике

Славица Столић

6.         Машински елементи

Петар  Вујовић

7.         Технологија обраде

Иван Николић

8.         Организација рада

Бранислав Стојановић

9.         Основе енергетике

Бобан Милошевић

10.       Термодинамика и хидраулика

Бобан Милошевић

11.       Основе технике мерења и аутоматизације

Предраг Стојановић

12.       Постројења за грејање и климатизацију

Бобан Милошевић

13.       Општа машинска пракса

Јовица Стојковић

14.       Практична настава са технологијом

Драган Ивић

Образовни профил:

МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

1.         Рачунарство и информатика

Биљана Николић

2.         Хемија и машински материјали

Иван Николић

3.         Техничка физика

Петар  Вујовић

4.         Техничко цртање

Бранислав Стојановић

5.         Механика

Бранислав Стојановић

6.         Основе електротехнике

Славица Столић

7.         Машински елементи

Петар  Вујовић

8.         Технологија обраде

Иван Николић

9.         Организација рада

Бранислав Стојановић

10.       Основе енергетике

Бобан Милошевић

11.       Термодинамика и хидраулика

Бобан Милошевић

12.       Основе технике мерења и аутоматизације

Предраг Стојановић

13.       Термоенергетска постројења

Бранислав Стојановић

14.       Практична настава са технологијом – Драган Ивић

 

 

 

Образовни профил:

МЕХАНИЧАР ГАСО И  ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

 

1.        Рачунарство и информатика

Биљана Николић

2.        Хемија и машински материјали

Иван Николић

3.        Техничка физика

Петар  Вујовић

4.        Техничко цртање

Бранислав Стојановић

5.        Механика

           Бранислав Стојановић

6.       Основе електротехнике

Славица Столић

7.        Машински елементи

Петар  Вујовић

8.        Технологија обраде

Иван Николић

9.        Организација рада

Бранислав Стојановић

10.      Основе енергетике

Бобан Милошевић

11.      Термодинамика и хидраулика

Бобан Милошевић

12.      Основе технике мерења и аутоматизације

Предраг Стојановић

13.      Гасо и пнеумоенергетска постројења

Бобан Милошевић

14.      Практична настава са технологијом

Драган Ивић

 

Образовни профил:

БРАВАР; МАШИНБРАВАР; МЕТАЛОСТРУГАР; ИНСТАЛАТЕР ; ЗАВАРИВАЧ

 

1.        Рачунарство и информатика

Биљана Николић

2.        Хемија и машински материјали

Иван Николић

3.        Техничка физика

Петар Вујовић

4.        Техничко цртање

Бранислав Стојановић

5.        Механика

Бранислав Стојановић

6.        Основе електротехнике

Славица Столић

7.        Машински елементи

Петар  Вујовић

8.        Технологија обраде

Иван Николић

9.        Организација рада

Бранислав Стојановић

10.      Технологија образовног профила

Бобан Милошевић

11.      Практична настава са технологијом

Драган Ивић

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни профил:

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ:

 

1.         Рачунарство и програмирање

Биљана Николић

2.         Машински материјали – Иван Николић

3.         Техничко цртање са нацртном геометријом  – Гордана Бугариновић

4.         Механика  – Драган Јовановић

5.         Отпорност материјала -Предраг Стојановић

6.         Компјутерска графика

Гордана Бугариновић

7.         Основи електротехнике и електронике

Славица Столић

8.         Машински елементи  – Петар  Вујовић

9.         Технологија обраде – Бранислав Стојановић

10.       Организација рада

Бранислав Стојановић

11.       Хидраулика и пнеуматика

Бобан Милошевић

12.       Термодинамика

Бобан Милошевић

13.       Аутоматизација и роботика

Бобан Милошевић

14.       Конструисање

Гордана Бугариновић

15.       Испитивање машинских конструкција

Петар  Вујовић

16.       Моделирање машинских елемената и конструкција – Милица Трајковић

17.       Практична настава  –   Драган Јовановић

 

Образовни профил:

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ:

 

1.         Програмирање и програмски језици

Биљана Николић

2.          Машински материјали

Бранислав Стојановић

3.         Техничка механика са механизмима

Иван Николић

4.         Техничко цртање са компјутерском графиком

Гордана Бугариновић

5.         Машински елементи

Петар  Вујовић

6.         Технолошки поступци

Бранислав Стојановић

7.         Технологија обраде

Драган Јовановић

8.         Електротехника

             Славица Столић

9.         Електроника и микропроцесори

Славица Столић

10.       Флексибилни производни системи

Иван Николић

11.       Хидраулика и пнеуматика

Бобан Милошевић

12.       Конструисање применом рачунара

Гордана Бугариновић

13.       Роботи

Биљана Николић

14.       Практична настава

Јовица Стојковић

 

 

 

 

Образовни профил:

ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ

 

1.         Машински материјали

Бранислав Стојановић

2.         Техничко цртање

Драган Јовановић

3.         Механика

Драган Јовановић

4.         Основе електротехнике

Славица Столић

5.         Машински елементи

Петар  Вујовић

6.         Технологија обраде

Драган Јовановић

7.         Организација рада

Бранислав Стојановић

8.         Хидраулика и пнеуматика

Бобан Милошевић

9.         Термодинамика и термотехника

Предраг Стојановић

10.       Основе енергетике

Бобан Милошевић

11.       Енергетски процеси

Бранислав Стојановић

12.       Енергетска постројења

Бранислав Стојановић

13.       Аутоматизација постројења

Бобан Милошевић

14.       Практична настава

Драган Јовановић

 

Образовни профил:

ОПШТИ  ТЕХНИЧАР

 

1.         Рачунари и програмирање

Биљана Николић

2.         Техничко цртање

Бранислав Стојановић

3.         Механика

Драган Јовановић

4.         Основе електротехнике

Славица Столић

5.          Нацртна геометрија

Бранислав Стојановић

6.         Технологија материјала

Иван Николић

7.         Организација рада и менаџмент

Бранислав Стојановић

8.         Хидраулика и пнеуматика

Бобан Милошевић

9.         Термодинамика

Предраг Стојановић

10.       Механика флуида

Бобан Милошевић

11.       Електротехника и електроника

Славица Столић

12.       Електроника

Славица Столић

13.       Електриче машине

Славица Столић

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ:

 

 1. Српски језик и књижевност – Ана Радуловић, Оливера Кајгановић Хасановић
 2. Енглески језик – Наташа Павловић, Љубица Миладиновић
 3. Физичко васпитање – Драган Маринковић, Бојана Јовановић
 4. Историја – Дејан Алексић, Весна Јеремић
 5. Географија – Данијела Димић, Миљковић Снежана
 6. Физика – Радмила Бецић
 7. Хемија – Ирена Николић
 8. Математика – Драган Петковић, Оливера Михајловић
 9. Биологија – Јулијана Миљковић
 10. Екологија и заштита животне средине – Јулијана Миљковић
 11. Филозофија – Милена Јанковић
 12. Устав и права грађана – Александра Ивановић
 13. Музичка уметност – Илија Стојадиновић
 14. Ликовна култура – Сузана Иванчевић Стаменковић
 15. Социологија – Милијана Милошевић
 16. Грађанско васпитање – Славица Крстић, Бојана Јовановић, Ирена Николић
 17. Верска настава – Живковић Жељко

 

Advertisements
%d bloggers like this: